Telefoonnummer

+31 6 26069151

Email

info@deanberg.nl

Beschikbaarheden

Kijk in onze kalender “reserveren”

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van De Anberg Private Wellness

We verzoeken jou zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.
Hoofdgast De persoon die bij Private Wellness De Anberg heeft gereserveerd middels via de website, een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
Beheerder De persoon die als eigenaar van De Anberg of namens de eigenaar van De Anberg beheert.
Derden Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Contact & Reserveringen Via onze website www.deanberg.nl, voor vragen stuur een e-mail naar: info@deanberg.nl of neem telefonisch contact met ons op via: 06-26069151 of 06-33427825.
Annulering Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. Een annulering dient altijd schriftelijk door gegeven te worden. Je dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
Verblijf De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.
Contactgegevens Private Wellness De Anberg Revelingseweg 29 R
8191 KP Wapenveld 06-26069151 Website: www.deanberg.nl E-mail :info@deanberg.nl

1. Private Wellness De Anberg
1.1Private Wellness De Anberg is beschreven op de websites: www.deanberg.nl Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Private Wellness De Anberg ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Alle kamers zijn geschikt voor twee personen. Huisdieren zijn niet toegestaan, dit uit oogpunt van hygiëne.
1.3 Op de dag van aankomst is jouw wellness appartement vanaf 15.00 uur beschikbaar. Je kan tot 18.00 uur inchecken. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht je echter veel later arriveren, dan loop je het risico dat er niemand van het wellness appartement aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat je te allen tijde naar binnen kunt.
Indien je niet op de aangegeven tijd aanwezig kan zijn, wil je dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers en wellness ruimte, dien je deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten.
1.4 Het Private Wellness De Anberg is inclusief bedlinnen en handdoekenpakket. Ook is er een keukendoekenpakket aanwezig. In de wellness ruimte zijn handdoeken en badjassen aanwezig. Lees voor het gebruik van de sauna’s en jacuzzi goed de instructies. Het gebruik / betreden is op eigen risico.
Verplichte kosten
Eindschoonmaakkosten €45,- per verblijf 
1.5 De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, op een speciaal voor onze gasten gereserveerde parkeerplaats. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
1.6 Fietsen verhuur: Slijkhuis Tweewielers Slijkhuis-Tweewielers – Fietsspeciaalzaak Wapenveld (slijkhuis-tweewielers.nl)
1.7 De beheerder stelt je op de hoogte welke ruimtes bij Private Wellness De Anberg voor jou beschikbaar en bruikbaar zijn. De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld wanneer je de privégedeeltes niet gaat betreden.

2. Prijzen
2.1 De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.deanberg.nl/Arrangementen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, koffie, thee en toeristenbelasting. 2.2 De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering die je zelf moet regelen. . 2.3 Prijzen van Private Wellness De Anberg zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Private Wellness De Anberg is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.
3. Reservering en betaling
3.1 Reserveren geschiedt alleen via de website, voor vragen per e-mail via info@deanberg.nl of via telefoonnummer 06-26069151 of 06-33427825   
3.2 Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of het Private Wellness De Anberg nog voor jou beschikbaar is. Je dient deze gegevens goed te controleren na ontvangst.
3.3.Betaling gaat volledig via iDEAL, gasten betalen vanuit de online bankomgeving van hun eigen bank. De veiligheid van de transactie wordt gegarandeerd door de bank van de klant. In onze checkout kiezen klanten voor iDEAL en hun bank. Hierna worden ze doorgestuurd naar de online bankomgeving van hun bank en gevraagd in te loggen. Het bedrag dat overgemaakt moet worden en verdere betaalgegevens zijn al ingevuld, de gast hoeft de betaling alleen te bevestigen. Wanneer dit gedaan is, bevestigt de bank de betaling direct en wordt de klant teruggestuurd naar de webiste van De Anberg. De winkelier kan de bestelling direct verwerken, want de betaling is gegarandeerd.

3.4 Cadeaubonnen
Cadeaubonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.​De cadeaubon is over te dragen aan derden.​Voor cadeaubonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden .

4. Annuleringsvoorwaarden.
4.1 Wanneer een definitieve reservering voor Private Wellness De Anberg is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
– Bij annulering van 30 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 0%.
– Bij annulering van 14 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75 %.
Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dien je de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan je worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten ben je ook verschuldigd als je niet komt opdagen. (No Show)
4.2 Private Wellness De Anberg kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.
5. Klachten
5.1 Wij proberen jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat je een klacht of opmerking hebt. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij je om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via e-mail of telefonisch contact.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Private Wellness De Anberg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in het betreffende appartement met wellness geleden schade, de gast vrijwaart Private Wellness De Anberg tegen aanspraken dienaangaande.
Private Wellness De Anberg is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Private Wellness De Anberg.
6.2 Door Private Wellness De Anberg wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in het betreffende appartement en wellness ruimte van Private Wellness De Anberg
6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s) en wellness ruimte.
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in het appartement: de keuken, badkamer en wellness ruimte en het buitenterrein van Private Wellness De Anberg.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid
7.1 In verband met jouw eigen veiligheid en dat van Private Wellness De Anberg is het verboden om binnen in de kamers en wellnessruimte te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom Private Wellness De Anberg.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
7.2 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etc etera.
8. Slotbepaling
8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.